تولید محتوا با دستیار و ویرایشگر هوشمند هوش مصنوعی فارسی زال

تولید محتوا با دستیار و ویرایشگر هوشمند هوش مصنوعی فارسی زال

  تصور کنید که ویرایشگر متنی ای در اختیار دارید که مجهز به دستیار هوش مصنوعی فارسی میباشد. دستیاری که کافیست متنی که در حال نگارش آن هستید را برجسته (هایلایت) کنید و فقط به آن بگویید چه کاری میخواهید با متن انجام دهید؟ (ترجمه به زبان دیگر, خلاصه سازی, بهبود گرامر و…) و یا