ساخت ۱۰ هزار واحد مسکونی در زنجان به زمین نیاز دارد/سهم کل استان برای ساخت مسکن در چهار سال ۶۸ هزار واحد است

ساخت ۱۰ هزار واحد مسکونی در زنجان به زمین نیاز دارد/سهم کل استان برای ساخت مسکن در چهار سال ۶۸ هزار واحد است

اصغر اسماعیلی، در چهارمین جلسه شورای مسکن، گفت: تولید مسکن با کیفیت در نهضت ملی مسکن اولویت اصلی اداره کل راه و شهرسازی استان است و این مهم بسیار مورد تاکید است. مدیرکل راه و شهرسازی استان، با بیان اینکه دستگاه‌های خدمات رسان همراهی لازم را با اداره کل راه و شهرسازی استان داشته باشند