پرداخت بیش از هفت هزار میلیارد ریال تسهیلات ازدواج در ایلام

پرداخت بیش از هفت هزار میلیارد ریال تسهیلات ازدواج در ایلام

مدیر شورای هماهنگی بانک‌های ایلام گفت: هفت هزار و ۶۲۰ میلیارد ریال اعتبار برای پرداخت تسهیلات ازدواج توسط بانک‌های عامل تعیین شده به این افراد پرداخت شده است. طالب یاسمی با اشاره به پرداخت هفت هزار و ۶۲۰ میلیارد ریال اعتبار برای پرداخت تسهیلات ازدواج توسط بانک‌های عامل اظهار داشت: پنج هزار و ۲۲۹ نفر