میزان گاز مصرفی در کرمانشاه بین ۱۸ تا ۲۰ میلیون مترمکعب است

میزان گاز مصرفی در کرمانشاه بین ۱۸ تا ۲۰ میلیون مترمکعب است

ناصر حسینی اظهار کرد: هم اکنون مصرف گاز در بخش‌های مختلف استان کرمانشاه بین ۱۸ الی ۲۰ میلیون مترمکعب در روز براساس شرایط آب و هوایی و میزان مصرف مشترکان است. وی افزود: استان کرمانشاه دارای ۶۶۷ هزار و ۵۰۰ مشترک بوده که بیش از ۶۰۵ هزار مشترک آن در بخش خانگی قرار دارد. سرپرست